Märksystem för kabel 


Eubanks 67200

 • Manuellt märkverk för värmeprägling av text på kabel.
 • Klarar kabeldimensioner 0,89 - 6,35 mm.
 • Möjlighet till enkel eller dubbeldisk märkning.
 • Kan utrustas med upp till 30 diskar.
 • Märkposition styrs från klipp o skalmaskin eller med fotpedal.
 • Kännare för skador på kabeln.

Imaje 9040

 • För märkning med svart bläck.
 • Mycket bra kontrast.
 • Automatisk justering av bläcktryck.
 • Klarar matningshastigheter upp 5,5 m/sek.
 • Unikt huvudrengöringssystem garanterar problemfri driftstart.
 • Förbrukningsmaterial kan fyllas på utan att märkningen behöver upphöra.

Imaje 9040 Contrast

 • För pigmentrat bläck
 • Mycket bra kontrast
 • Automatisk justering av bläcktryck.
 • Klarar matningshastigheter upp 5,5 m/sek
 • Unikt huvudrengöringssystem garanterar problemfri drift start.
 • Förbrukningsmaterial kan fyllas på utan att märkningen behöver upphöra